Program calitatea serviciilor

PROGRAM DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE
Prin parteneriatul cu Asociația Națională pentru Calitatea Serviciilor din Turism - ANCST, CEDES Cercetare-Dezvoltare  este singurul furnizor de formare profesională care întrunește condițiile legale pentru organizarea  programului de pregătire cu caracter  obligatoriu în domeniul calitătii serviciilor turistice, în conformitate cu noile prevederi legale în baza Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, prin care se aprobă noile Norme Metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Conform Anexei nr. 7, Criteriul 2, prevede obligativitatea pentru Hoteluri (5, 4, 3 stele), Moteluri (3 stele), Cabane (3 stele) şi Campinguri (4, 3 stele), Restaurante şi Baruri (5, 4, 3 stele) ca „Cel puţin o persoană din conducerea operativă a unei structuri de primire turistică trebuie să facă dovada absolvirii unui program de pregătire în domeniul calităţii serviciilor turistice, realizat de un furnizor de formare profesională autorizat [...]”.
Astfel, Asociația Națională pentru Calitatea Serviciilor din Turism  & CEDES Cercetare-Dezvoltare vin în întâmpinarea nevoilor Dumneavoastră organizând aceste programe de pregătire în toate Centrele Regionale din țară.


Din TEMATICĂ PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE menţionăm:
+ Definirea conceptului de calitate în turism
+ Dezvoltarea unei politici privind calitatea serviciilor turistice pentru satisfacerea nevoilor și așteptărilor turiștilor
+ Instrumente și tehnici de lucru pentru îmbunătățirea calității serviciilor turistice
+ Recomandări ale OMT privind calitatea în turism
+ Managementul plângerilor și reclamațiilor - componente esențiale pentru asigurarea calității serviciilor turistice

Sesiunile de training sunt dinamice și interactive folosind metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacțiune directă, activă și constructivă dintre participanți și formator. Dintre metodele și instrumentele folosite menționăm: expunere, discuții dirijate, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, materiale video, dezbateri, simulări, exerciții și aplicații practice.

Programul își propune transferul de know-how din Europa de Vest cu privire la sistemele de calitate în turism. Specialiștii ANCST & CEDES CD au o experiență relevantă în furnizarea unei instruiri de calitate, adaptând în prezent modelele din diferite regiuni europene la situația actuală din România.
Membrii fondatori ai Asociaţiei Naționale pentru Calitatea Serviciilor din Turism - ANCST şi formatorii CEDES Cercetare-Dezvoltare au iniţiat şi au susţinut acest demers în sensul unei preocupării active şi continue în domeniul calităţii serviciilor turistice, încă din 1998, îndeplinindu-se astfel criteriile legale impuse de Autoritatea Naţională pentru Turism cu privire la furnizorii programelor de pregătire în domeniu.   


Condiţii de înscriere: minim studii medii finalizate prin examen de bacalaureat.


Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie CI/ BI
• Copie certificat de naştere
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
• Copia ultimului act de studii  
• CV