Cum obtin calificarea AGENT DE TURISM

Pentru cei care au experienţă practică în domeniu de minim 6 luni, o  alternativă la cursul de calificare este procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, ce presupune testarea cunoștințelor și deprinderilor candidaților.

Certificatul de competențe profesionale acordat candidatului declarat competent în urma procesului de evaluare are aceeași valoare ca și certificatul de calificare eliberat în sistemul de formare profesională a adulților, cu recunoaștere națională și internațională.

Evaluarea competențelor profesionale are avantajul obținerii certificării într-un timp mai scurt (maxim 1 lună), fără a afecta programul de lucru al candidatului.

Alte avantaje ale obținerii certificatului de competențe profesionale:

 • acordarea dreptului legal de a lucra, conform normelor în vigoare din domeniul muncii, formării profesionale și turismului
 • posibilitatea de a urma cursuri de specializare și perfecționare - o șansă în dezvoltarea carierei
 • procesul de evaluare și certificare poate începe imediat ce candidatul este decis și îndeplinește toate condițiile solicitate, nefiind limitat de formarea unei grupe de persoane, cum este în cazul cursului de calificare
 • procesul de evaluare și certificare poate fi realizat oriunde în țară, inclusiv în locația unde se află canditatul

Procesul de evaluare pentru ocupația AGENT DE TURISM se poate face doar în cadrul Centrelor de Evaluare şi Certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, CEDES Cercetare-Dezvoltare fiind în prezent singurul centru autorizat pentru ocupația Agent de Turism.

CEDES CD este de asemenea principalul furnizor de formare profesionalăîn domeniul turismului din România. În ultimii 7 ani de activitate a certificat peste 7500 de persoane, având o echipă de practicieni cu experiență națională și  internațională  de minim  10  ani  în  toate  ramurile din domeniul turismului.

Centrul de Evaluare CEDES Cercetare-Dezvoltare oferă evaluarea şi certificarea competenţelor în turism pentru următoarele ocupaţii/ calificări: agent de turism, ghid de turism, cameristă, recepționer de hotel.

Actele necesare pentru înscrierea la procesul de evaluare pentru ocupația AGENT DE TURISM:

 • Copie C.I.
 • Copie certificat de naștere
 • Copie act de căsătorie (după caz)
 • Copie actul de studii
 • Original adeverință medicală
 • Dovada experienței practice de minim 6 luni de activitate in calitate de agent de turism
 • Curriculum vitae

Informații suplimentare privind obținerea certificării AGENT DE TURISM le puteți obține contactând: 021 312 20 91, 0728 878 650,  0755 119 842, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.cedes-cd.ro