Arii de expertiză

Coaliţii şi Advocacy
ANCST realizează un dialog social permanent cu autorităţile statului (Parlament, Guvern, Ministerul de resort) şi organizaţii patronale şi sindicale la nivel naţional, inclusiv prin participarea activă la elaborarea proiectelor de acte normative, ce au ca obiect principal activităţile din sfera turismului, precum şi din alte sectoare ale domeniului economico-social, adoptarea sau amendarea lor.  


Cercetare-Dezvoltare
ANCST este un partener dedicat în derularea de proiecte, în colaborare cu CEDES Cercetare-Dezvoltare, privind diverse sectoare ale domeniului economico-social, ca de exemplu: evaluarea economică sectorială a turismului din România; evaluarea nevoilor de calificare a forţei de muncă; evaluarea stării de sănătate a forţei de muncă - premisa unei forţe de muncă funcţională, eficientă şi flexibilă; evaluarea mentalităţilor cu privire la securitatea muncii a ambilor parteneri (angajat şi angajator) în scopul dezvoltării unei culturi bilaterale.


Training şi Consultanţă
ANCST, oferă consultanţă în vederea creşterii calităţii serviciilor în turism, precum şi în domeniul economico-social, în general.
De asemenea, în parteneriat cu CEDES CD, Asociaţia Naţională pentru Calitatea Serviciilor din Turism organizează cursuri de formare profesională şi training-uri pentru forţa de muncă, în vederea creşterii calităţii serviciilor turistice şi din diverse sectoare cu incidenţă din domeniul economico-social.