Despre

Asociaţia Națională pentru Calitatea Serviciilor din Turism – ANCST este o organizaţie non-profit, independentă, apolitică şi non-guvernamentală, născută la iniţiativa Centrului de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Economico-Social din România (www.cedes-cd.ro), având aproximativ 100 de membri activi din toate regiunile României şi peste 900 de membri simpatizanţi.

Încă de la înfiinţare, ANCST şi-a asumat un rol activ, printre actorii din domeniul economico-social, în dezvoltarea sectorului de turism, în sprijinul societăţii civile:

• promotor al parteneriatului public-privat
• centru de resurse
• centru de cercetare-dezvoltare
• administrarea şi acordarea de asistenţă tehnică pentru programele cu finanţare europeană destinate sectorului economico-social


Viziunea ANCST este aceea a unei societăţi civile influente şi autonome capabile să răspundă atât nevoilor oamenilor, cât şi cerinţelor instituţionale.
ANCST este un purtător de cuvânt al sectorului neguvernamental prin întreţinerea unui dialog permanent cu reprezentanţii statului (Parlament, Guvern, Ministerul de resort), contribuind astfel la promovarea principiilor dezvoltării economice durabile, a creșterii calității serviciilor turistice, ale progresului social şi ale economiei de piaţă.

Misiunea ANCST
ANCST şi-a asumat misiunea de a veghea la creşterea calităţii serviciilor turistice, dar şi din sectoare tangenţiale (pornind de la considerentul că domeniul este unul de incidenţă), în scopul ameliorării standardelor de viaţă. În acest scop ANCST operează cu instrumente precum: informare, instruire/ training, cercetare-dezvoltare, advocacy şi finanţare.

Obiective: 

1. Crearea leadership-ului în sectorul neguvernamental şi încurajarea comunicării eficiente în scopul facilitării interrelaţionării, colaborării profesionale şi schimbului de experienţă,determinând astfel creşterea calităţii serviciilor din turism în special, precum şi din celelalte sectoare ale domeniului economico-social

2. Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor societăţii civile pentru a influenţa elaborarea standardelor în vederea certificării şi atestării calităţii serviciilor din turism în special

3. Dezvoltarea capacităţilor interne ale sectorului nonguvernamental românesc prin instruire, consultanţă, asistenţă tehnică şi informare

4. Construirea consensului public - privat prin reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor legitime în relaţiile cu autorităţile publice locale şi/ sau centrale în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. 

ANCST în parteneriat cu CEDES-CD lansează Cursul de Protecția Datelor GDPR 2018

Dacă te înscrii la curs câștigi mai mult decât informație de calitate, ai avantajul clar de a primi toate datele necesare pentru implementare precum și studii de caz. Garantăm nivel ridicat de calitate al procesului de formare! înscrie-te la primul curs care se va desfășura între 21 și 23 mai în București. Astfel, înainte de data de 25 mai 2018 când Regulamentul de Protecția Datelor devine obligatoriu de implement în orice organizație, indiferent de dimensiune și obiect de activitate, vei putea fi responsabilul instruit din compania ta.

 

 
 
Vă prezentăm agenda cursului de protecția datelor cu caracter personal, GDPR, 13-14 iunie 2018. *Programa orară poate suferi modicări în funcție de interacțiunea cu participanții.